Sie sind hier

Contemporary art

Expoziţia de bază – Artă contemporană - a Muzeului judeţean Bistriţa-Năsăud se află adăpostită în cinci săli de la etajul aripii drepte a Muzeului situat pe str.General Grigore Bălan, nr.19 din Bistriţa.

După mai multe locaţii atribuite Muzeului, în 1986 se reuşeşte adunarea celor patru secţii în actualul spaţiu iar în anii următori au fost făcute mai multe amenajări expoziţionale dar cu restricţiile impuse de vremuri.

Colecţia de artă a muzeului, formată din peste 700 de piese de pictură, sculptură şi grafică obţinute prin achiziţii, donaţii ori transferuri, a urmat şi ea acelaşi traseu.

The basis exhibition – Contemporary Art – of the County Museum Bistriţa-Năsăud is sheltered in five rooms at the first floor of the right wing of the museums’ building in General Grigore Bălan St., nr.19 Bistriţa.

After several locations have been attributed to the Museum, in 1986 one succeeds to gather the four sections in the actual location, and during the following years there have been made several exhibitional arrangements according to the restrictions of the times.

The art collection of the museum, consisting of more than 700 paintings, sculptures and graphic works obtained by means of acquisitions, donations or transfers, followed the same route.