Sie sind hier

Laborator Restaurare - Conservare Patrimoniu

Șef Laborator Restaurare - Teodor Mihalca - Expert restaurator-conservator metale și lemn policrom
Gavrilas Alexandruexpert restaurare – conservare ipsos – piatra

Membri:

Cassian Dumitrașconservator general

Ilieș AndreeaDesenator

Cotoc Tatianaexpert restaurare ceramică
Roș Mirelaexpert textile
Vlaic T. Veronicaconservator
Nistor Mariusrestaurare piatra

Laboratorul desfăşoară activităţi de conservare, documentare şi restaurare conform normelor specifice în vigoare având următoarele atribuţii:

 1. Sectia asigură îndeplinirea sarcinilor de restaurare-conservare a bunurilor culturale mobile istorice, artistice, etnografice, tehnice care fac parte din patrimoniul muzeal şi au fost afectate de vicisitudinile timpului:
  • analiza structurii şi compoziţiei obiectelor;
  • realizarea de radiografii;
  • studierea tehnologiilor de restaurare şi îmbunătăţirea lor permenentă;
  • activităţi de perfecţionare a cadrelor de specialitate necesare laboratoarelor;
  • investigaţii chimice;
  • respectartea normelor de protecţia muncii;
  • asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirii profesionale.
 2. Prin laboratoarele de restaurare-conservare se efectuează lucrări de conservare-restaurare a patrimoniului mobil şi imobil (a monumentelor construcţii etnografice şi istorice, a mobilierului şi obiectelor din lemn, metal, ceramică, os, textile) respectiv:
  • tratamente complexe la achiziţiile din teren şi a obiectelor provenite de pe şantiere arheologice;
  • tratamente preventive şi curative (fungicide, insecticide, hidrofuge, ignifuge) la obiectele şi monumentele din secţia de etnografie şi curtea muzeului;
  • conservarea şi restaurarea feroneriei, obiectelor din metal ale patrimoniului mobil;
  • restaurarea si conservarea obiectelor pe suport de ceramică;
  • restaurarea si conservarea obiectelor pe suport textil;
 3. În cadrul activităţii de documentare:
  • se asigură evidenţa şi gestionarea lucrărilor de conservare-restaurare, necesarul de materiale, substanţe chimice şi instrumentarului de laborator;
  • stabilirea tehnicilor şi metodelor de restaurare-conservare pentru stoparea şi prevenirea proceselor de degradare fizică, chimică şi biologică a obiectelor din patrimoniul muzeal;
  • se asigură întocmirea fişelor şi a documentaţiei ştiinţifice;
  • răspunderea de menţinerea unui sistem de supraveghere integrat în scopul păstrării unei bune stări de conservare (studierea fenomenelor de degradare, testarea metodelor de intervenţie sub aspect ştiinţific şi economic) astfel încât să îndeplinească exigenţele de conservare în condiţii fezabil economic.
 4. Alte atribuţii specifice laboratoarelor de restaurare-conservare:
  • seful de sectie coordoneaza programele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile din cadrul Complexului Muzeal B-N, precum si a altora decât cele aflate în administrarea muzeului în vederea atragerii de resurse extrabugetare;
  • restauratorii si conservatorii se subordoneaza direct sefului de sectie si elaborareaza metodologii moderne in proiectele de restaurare, studiază la perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare în scopul dezvoltării practicii în domeniu;
  • participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale urmărind valorificarea ştiinţifică a patrimoniului muzeal;
  • stabilirea listei de obiecte de patrimoniu propuse anual pentru conservarea şi restaurarea în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora;
  • efectuarea programelor anuale de restaurare-conservare metal, ceramică, textile, lemn;
  • identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice ;
  • intocmirea fişelor DOCPAT de conservare şi restaurare a obiectelor pe care s-a făcut intervenţia;
  • cercetarea naturii proceselor de degradare şi a efectelor asupra patrimoniului;
  • intocmirea si verificarea periodică a necesarului de materiale şi reactivi chimici pentru buna fucţionare a laboratorului;
  • urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţii şi depozite;
  • verificarea microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor specifice de corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare;
  • determinarea condiţiilor optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul filmării, fotografierii cu scop documentar sau comercial;
  • realizarea de tratamente, dezinsecţii şi dezinfecţii în limita gradului de competenţă;
  • utilizarea eficientă a tehnicii şi materielelor din dotare în condiţii de perfectă securitate;
  • prestări de servicii în vederea restaurării-conservării pentru beneficiari din-afara muzeului în scopul obţinerii de venituri extrabugetare;
  • executarea de replici după piesele din colecţiile muzeului şi valorificarea acestora prin standul cu vânzare în scopul obţinerii unor venituri;
  • colaborarea cu alte secţii ale muzeului la acţiuni şi lucrări de interes general, îndeplinind şi alte atribuţii date de către conducere;
  • efectuarea de studii şi elaborarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a materialelor rezultate din restaurare-conservare şi investigaţii de laborator;
  • întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate în secţiunea restaurare-conservare din tabelul obiectului pe care s-a intervenit;
  • studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare în scopul dezvoltării metodelor clasice;
  • iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare şi colaborarea cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate;
  • consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţiile unor deţinători de bunuri culturale pentru obţinerea de venituri extrabugetare;
  • elaborarea de cataloage, pliante, ilustrate din domeniul restaurării-conservării;
  • colaborarea cu toate secţiile din cadrul Complexului Muzeal B-N la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, reamenajarea, întreţinerea expoziţiilor de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare.

01.11.2012

Director,
Mihalca Teodor Petru
Expert Restaurare-Conservare Metale