Sie sind hier

Colonizarea germană

Secolele XIV – XVI

Accentul în acest areal expozițional este pus pe colonizarea germană din districtul Bistriței, libertățile și autonomia urbană pe care aceștia le dobândesc în secolele XIV și XV. Macheta orașului la mijlocul secolului XVI are menirea să ofere o imagine concentrată și concretă a vieții publice, cu trama stradală, organizarea sistemului de apărare și principalele edificii civile și religioase din Bistrița. Piesele de armament – săbii, lăncii, halebarde, piese de armură din secolele XIV – XVI sunt etalate pe fundalul unor imagini de epocă. Rolul Bistriței și regiunii în viața economică și comerțul din această parte a Europei este ilustrat prin seria de tezaure monetare: Sărata –prima jumătate a secolului XIV, Șieu – sec. XV, Enciu și Slătinița –sec. XV –XVI.