Sie sind hier

Folk architecture

Village house with facade and porch

Sala IV este dedicată arhitecturii populare. Este reconstituita o faţadă de casă cu târnaţ traforat. Stâlpii de poartă, bogat ornamentaţi cu motive decorative specifice arhitecturii tradiţionale din judeţ (cerc, dintele de lup, pomul vieţii, coarnele berbecului) datează din perioada 1842-1890. Crucile din lemn sunt făcute în satele de pe Valea Şieului.