Sie sind hier

Economic and cultural life during the XV – XVIII centuries

Centuries XV – XVIII

Având la bază numeroase produse ale meșterilor bistrițeni sunt reprezentate cele mai importante bresle ale orașului: fierarii, rotarii, tâmplarii, croitorii, măcelarii cu emblemele, lăzile, statutele și diverse artefacte realizate de către aceștia. Viața culturală și religioasă este sugerată prin tipărituri din secolele XVI și XVII aparținând unor autori clasici, tipărite în centre de prestigiu, frecventate de către bistrițeni. O strană din 1667 provenind din biserica din Slătinița și fragmentele de frescă extrase din ruina bisericii din Jelna completează acest domeniu. Tot aici sunt expuse tezaurele monetare și de obiecte de podoabă din secolele XVI – XVII descoperite la Visuia și Șopteriu.