Sie sind hier

Sculptură în piatră

Făcând un excurs expoziţional, se remarcă lucrările de sculptură în piatră realizate între 1930-1944 de Borgo-Prund (Arnold Cencinski) donate în 1953 de Alster Elena Ema (n.Cencinski) Muzeului regional Bistriţa abia înfiinţat. Cioplite în piatră, sculpturile ne arată un creator stăpân pe propriul stil, pe o profundă cunoaştere a formelor iar ca orientare se îndreaptă spre goticul transilvan, cu unele trimiteri spre simbolism. Făcând parte din generaţia lui Cincurencu, Fekete, Plesa este remarcat de critica vremii ca o personalitate de sine stătătoare. Participă la expoziţii şi acţiunii artistice până în 1944, an în care pleacă spre occident stabilindu-se în SUA, după care nu ne mai parvin date despre el. Alături de aceste sculpturi, un spaţiu aparte îl ocupă lucrările în piatră şi lemn ale lui Grigore Bradea căruia i se alătură sculpturi realizate de: Peter Iacobi, Egon Lëvith, Ion Deac – Bistriţa, Mircea Roman, Mircea Mocanu